Panorama - 9/2022

Připomínka podzimních svátků a zvyklostí

Komunální volby

Ve dnech 23 - 24. 9. 2022 bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce Slatina v tomto složení: Lukáš Chaloupka, Karel Jedlička - místostarosta, Pavel Kandr, Tomáš Pastejřík, Jiří Renč, Marie Šolcová - starostka a Václav Vodička. Do zastupitelstva již nekandidoval Milan Čada a Martin Chaloupka. Děkujeme jim za odvedenou práci pro obec.  

Projekty obce:

Rybník Kutil

Koncem října byly dokončeny poslední úpravy stavebních prací na rybníku Kutil a nyní je před námi kolaudační souhlas s předáním vodního díla. Pokud bude vše doloženo, budeme předkládat žádost o úhradu dotace na Ministerstvo zemědělství ve výši 995.000,- Kč. Finanční prostředky by tak mohly být odeslány na účet obce ještě v tomto roce.

Výměna vrat skladů

Zednická firma pana Pavla Duspivy z Horažďovic společně s firmou Kotiš, s.r.o Praha dokončuje výměnu celkem 5 ks vrat u skladů, které byly zakoupeny od VOD Svéradice. Současně byla opravena část krovu a střechy tak, aby do objektu nezatékalo. Na tento projekt byly již peníze od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 300.000,- Kč připsány na účet. Zastupitelstvo obce rozhodne o využití těchto skladů od 1. 1. 2023.

Výsadba stromů

Byla dokončena výsadba celkem 43 kusů stromů z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí České republiky. Stromy jsou vysazeny ve středu obce, směrem na Svéradice a Chanovice. Nejvíce převážně ovocných stromů (třešeň, jablko, slivoň) je vysazeno směrem K Topolu. V rámci této dotace jsme také na nové místo vysadili topol, který ke Slatině neodmyslitelně patří. Všechny stromy jsou opatřeny chráničkami před zvěří a v letním období zalévacími vaky. Jako odborný garant zajišťuje tuto akci paní Milena Urbanová z Horažďovic.  Poděkování patří všem občanům, kteří se aktivně do této akce zapojili. Také u této dotace budeme předkládat vyúčtování tak, aby prostředky v celkové výši 243.777,78 Kč byly zúčtovány ještě v letošním roce.

Výměna oken obecního úřadu

Z dalších akcí máme ještě pro letošní rok připravenou výměnu oken z východní části budovy. Práce bude zajišťovat firma pana Luboše Černého z Horažďovic Oprava  fasády, která je také součástí dotace poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje, je přesunuta na jaro 2023. Také u této dotace byly již prostředky ve výši 280.000,- Kč připsány na účet obce.

Výběrové řízení na nový automobil pro SDH

Názory, zda pořídit dopravní automobil, se různí, neboť pro někoho je to zbytečné. Ale pokud chceme, aby ve Slatině zůstali mladí lidé a zapojili se do dění v obci, musíme jim také něco nabídnout. Dotace je ve výši 750.000,- Kč, nyní probíhá jednání s vybranou firmou. Jde o trvalou investici. Peníze nám v současné době bere inflace, tak snad to nebude takový hazard.

Děkujeme a vážíme si každého jednotlivce, který pracuje pro obec, ať jsou to zastupitelé, účetní obce, hasiči nebo lidé na dohody o pracovní činnosti. Finanční odměna, která je za tyto práce vyplácena, je nižší, než by byla práce na objednávku od firem. Tito lidé jsou pro obec největším přínosem. A jsem ráda, že u nás ve Slatině takové máme. Nebudu nikoho jmenovat, abych na někoho nezapomněla, ale patří jim moje poděkování.

Marie Šolcová – starostka obce

Adventní čas

Většinou už koncem listopadu nastává kouzelná doba adventu. Měl by to být čas, kdy  přejeme vše dobré druhým i sobě samým, odpouštíme a bilancujeme. Advent je dobou zklidnění. Tak jako se příroda uložila ke spánku i my bychom měli zpomalit. Advent je i v církevním roce obdobím ztišení, rozjímání a půstu. Na rozdíl od předvelikonočního půstu ale nikdy adventy nebyly tak přísným postním obdobím. Lidé byli odpočinutí, protože zemědělské práce ustaly, a tak se přece jen chtěli bavit.

Advent pochází z latinského slova adventus, příchod. Je začátkem liturgického (církevního) roku a přípravou na Vánoce, tedy na oslavu Narození Páně. Začíná první nedělí adventní, tedy v rozmezí od 27. listopadu do 3. prosince, a končí západem slunce na Štědrý den. Čtvrtá adventní neděle může připadnout i na 24. prosince. Liturgickou barvou adventu je fialová, pouze třetí adventní neděli se používají odstíny barvy růžové ve znamení radosti, že Vánoce již přicházení.

Názvy adventních nedělí – železná, bronzová, stříbrná a zlatá – s liturgií nemají nic společného. Jde jen o komerční tah na zákazníky, aby skoupili, co mohou. Je smutné, že tento čas zastavení se, rozjímání a zamyšlení tráví většina nás v poklusu, s vozíky mezi regály, starostmi, jestli máme vše uklizené, vypulírované či zabalené a mnohdy zbytečně sami sebe stresujeme.

Adventní věnec

K době adventní neodmyslitelně patří adventní věnec. Je vykládán jako symbolika Kristova kříže ve vztahu ke čtyřem světovým stranám – coby požehnání na každou světovou stranu. Otcem adventního věnce je Johann Hinrich Wichern. Ten se kromě jiného věnoval městské misii a založil v Hamburku školu pro chudé. Děti se ho neustále ptaly, kdy už budou Vánoce. A tak pro ně zkonstruoval roku 1839 názorovou pomůcku: velké kole se čtyřmi velkými bílými svícemi a mezi nimi šest menších červených. Malé svíčky se zapalovaly každý den a velká bílá o adventní neděli. Zvyk se rychle rozšířil, počet svíček se ustálil na čtyři a my alespoň víme, komu za tuto dekoraci poděkovat.

 

Na závěr mi dovolte poděkovat pracovníkům Panoramy za spolupráci s naší obcí. Vám čtenářům přeji klidné prožití svátků vánočních, Boží požehnání a hlavně hodně lásky v rodinách. Aby slova prosím, děkuji a mám tě rád nezněla jen o těchto svátcích. Do roku 2023 přeji zdraví, štěstí a spokojenost Vám všem. 

 

Zpracovala: Marie Šolcová