Panorama - 9/2020

Slatinské léto 1. srpna 2020

Obec Slatina pořádala další ročník této slavnosti v nově opraveném areálu školní zahrady obecního úřadu. Byla opravena střecha skladu na kterou navazuje nové podium, které tím bylo oficiálně otevřeno pro veřejnost. Postupně se opravuje fasáda na budově obecního úřadu a přiléhajícím skladu. Hasiči a brigádníci v pátek připravili stany pro návštěvníky, aby bylo na sobotu vše připraveno. Program zahájila dechová hudba „ SOLOVAČKA“ ze Sušice a po krátkém přivítání hostů a účinkujících starostkou obce vystoupil „Babský sbor z Poříčí“, který zazpíval lidové písničky z prácheňského kraje. Během odpoledne se postupně střídal v hraní se „SOLOVAČKOU“ a poté následovalo slosování vstupenek o ceny od sponzorů akce, kterým děkujeme za jejich příspěvky. Dechovou hudbu vystřídala skupina Melodion Honzy Klímy, která je u nás oblíbená, a za kterou přijeli ve večerních hodinách jejich příznivci.

Občerstvení po celou dobu akce zajišťovala rodina místního chalupáře pana Egnera. Pro děti byl i letos připraven dětský koutek na hraní a mohly si zakoupit nanuky zdarma. Nechyběl ani stánek se šperky, které ručně vyrábí paní Bělové z Nepomuka. Slatinské ženy napekly občerstvení ke kávě, které ocenilo hodně hostů a přispělo k dobré pohodě . I když bylo po celé odpoledne pravé letní počasí byla dobrá účast jak domácích, tak hostů z Dobrotic, Svéradic, Horažďovic a širokého okolí. Přijeli i někteří patrioti, jako je pan Jaroslav Kříž z Příbrami. Po jarní nepříjemné koronavirové době jsme byli rádi, že se mohla slavnost uskutečnit a lidé se mohli přijít pobavit. Ještě jednou proto děkujeme hasičům, slatinským ženám a všem kdo pomohli s organizací této slavnosti.

Soutěž hasičských družstev o pohár obce Přední Výtoň 

V sobotu 8. srpna 2020 se družstvo Sboru dobrovolných hasičů Slatina zúčastnilo soutěže hasičských družstev o pohár Obce Přední Výtoń. Za Slatinu soutěžili: Jiří Hájek, Marek Hájek, Lukáš Chaloupka, Martin Chaloupka ml., Rostislav Kába a Radek Kořínek. I když si proti minulému ročníku o jedno místo pohoršili, je i čtvrté místo úspěchem a patří jim naše poděkování. Oceňujeme, že věnovali volný čas pro reprezentaci Slatiny na jihu Čech. 

Ostatní zajímavosti

V červenci byla dokončena oprava místních komunikací: cesta směrem na Chanovice, Čečelovice, Dobrotice a k chatám směr Kadov. Opravu prováděla firma pana Radka Šimsy z Bezdědovic, se kterým byla dobrá spolupráce.

V současné době připravujeme odbahnění rybníku Mlýnský „KUTIL“ na které jsme získali dotaci  z dotačního titulu PSOV od Plzeňského kraje ve výši 450.000,- Kč. Prvním krokem bylo odsouhlasení pasportu rybníku, který pro nás vypracoval ing. Jiří Tägl a byl jednou z podmínek pro realizaci odbahnění. Zároveň byla dokončena směna pozemku u tohoto rybníku se Státním pozemkovým úřadem Praha, kde je připravena smlouva k podpisu.

Zpracovala: Marie Šolcová