Panorama - 5/2020

Oslava MDŽ 7. března 2020

Sbor dobrovolných hasičů Slatina, společně s Obcí Slatina, připravil již tradiční oslavu Mezinárodního dne žen. V 19:00 h program zahájil dětský lidový soubor ZUŠ Nepomuk  Pšeničky, který zazpíval lidové písničky a v doprovodu houslí, basy a dalších nástrojů nechal všechny přítomné zavzpomínat na jejich dětství a mládí. Jejich vystoupení bylo odměněno potleskem a rádi tento dětský soubor do Slatiny opět pozveme. Pro všechny přítomné bylo přichystáno občerstvení a každá žena byla obdarována květinou. Hasiči připravili tombolu, při které bylo jako vždy veselo. K tanci a poslechu hrál oblíbený Jenda Bend, který už ke Slatině více méně patří. Obec koupila do sálu nové stoly, židle a okna zdobily nové záclony, které celý prostor rozzářily. Opět byla velká účast jak domácích, tak chalupářů a sousedů ze Svéradic. Sboru dobrovolných hasičů Slatina patří poděkování. 

Nový koronavirus – COVID – 19

Po skončení výše uvedené akce jsme nikdo v té době netušil, že to bylo na dlouhé týdny poslední vzájemné setkání a jak mocného soupeře před sebou máme. Toto období přineslo hodně negativ a strachu, ale také ukázalo, že se lidé v těžkých dobách dokáží semknout a navzájem si pomoci. Svědčí o tom například rychlá pomoc paní Vodičkové ze Slatiny, která ušila 100 roušek pro naše občany. Dále nás velice překvapila paní Růžičková z Prahy, která nám také poslala roušky. Potěšilo nás to a svědčí to o tom, že má ke Slatině dobrý vztah. 

Oprava střechy a výstavba nového podia

Obec získala dotaci na „Opravu skladů obce Slatina“ v rámci dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019“ ve výši 300.000,- Kč od Plzeňského kraje, kterému patří naše poděkování. Došlo k vyrovnání, vyztužení a impregnaci krovu, byly položeny nové latě, vyměněna střešní krytina a dešťová voda byla svedena okapovým systémem.  Při této opravě byla jako samostatná investiční akce provedena výstavba nového podia, která navazuje právě na opravovaný sklad. Podium bude sloužit pro kulturní činnost obce a odpadne tím jeho půjčování. Obě akce prováděla firma pana Leoše Vaněčka z Horažďovic, která pomohla s řešením napojení na vedlejší budovu a odvedla kvalitní práci.

Pozvánka na „Slatinské léto 2020“

Na sobotu 1. srpna 2020 (pokud nám to bude umožněno v rámci shromažďování osob) připravujeme „Slatinské léto“ v areálu školní zahrady obecního úřadu a tímto Vás srdečně zveme. Je nachystán bohatý program pro všechny věkové skupiny. Pro děti bude opět připraven koutek s možností různých aktivit a ženy si budou moci zakoupit bižuterii, která se líbila. Na začátku akce vystoupí dechová hudba SOLOVAČKA, kterou vystřídá „Babský sbor z Poříčí“. Sbor zpívá krásné prácheňské písničky, které svou čistotou, opravdovostí a vtipem těší posluchače v celém prácheňském kraji. Proběhne také slosování vstupenek o dary od našich sponzorů. Večer bude hrát MELODION Honzy Klímy, který má své příznivce v širokém okolí. Po celou dobu akce bude připravovat občerstvení firma pana Egnera z Prahy, který je naším chalupářem a opět nám vyšel vstříc. A tak nezbývá než doufat, že vyjde počasí, a věřit, že si najdete čas a první srpnovou sobotu se ve Slatině potkáme. 

Zpracovala: Marie Šolcová