Panorama - 3/2021

Historie rybníka Mlýnský

Rybník Mlýnský byl založen kolem roku 1670 majitelem slatinského statku a poloviny Slatiny Alexandrem Václavem Zábořským z Brloha. Rybník má rozlohu 0,47 ha a nachází se směrem na Dobrtice. Zábořský pocházel z kadovské větve a měl dobrý vztah k rybníkům, jejichž zakládání bylo tehdy v módě a i výnosné. Slatina neměla mlýn. Ten byl jen v Poli a ve Svéradicích, kam se muselo dojíždět. Pro založení rybníku, a také mlýna pod ním, zde byly dobré podmínky. Dostal jméno Mlýnský a slatinští již nemuseli jezdit do svéradického mlýna k mlynáři Buršovi. Mlynář odváděl vrchnosti roční poplatek 15-25 zlatých z mlýna a dále poplatek za pole.

Po několik generací zde působila rodina mlynáře Kutila a tak se rybníku též říkalo Kutil. Po Kutilových mlýn převzala rodina Josefa Peška kolem roku 1889. Ta také ukončila provoz mlýna před 1. světovou válkou. Dvě jejich děti odjely do Ameriky. Po Peškových mlýnský objekt ve Slatině čp. 34 převzala rodina Křivanců. Ta již mlýn neprovozovala. Mlýnský rybník s mlýnem zažil několik povodní. Největší povodeň byla v noci z 11. na 12. srpna 1925. Po velké bouřce s průtrží mračen se voda hnala na Mlýnský rybník, který vzhledem k velkému průtoku pod mostem, nápor vody vydržel. Tento nápor vody však nevydržel svéradický Mlýnský rybník, kde se protrhla hráz. Rodině mlynáře Chaloupky způsobila velikou škodu na mlýnské i hospodářské části.

Mlýnský rybník prošel řadou slatinských majitelů a skončil jako státní ve správě Státního rybářství Klatovy. Obec Slatina usilovala o jeho získání do vlastnictví obce. To se podařilo v roce 2001, kdy finanční úřad Okresního úřadu Klatovy v zastoupení státu, rybník Mlýnský – Kutil převedl darovací smlouvou do vlastnictví obce s účinností od 23.dubna 2001. 

Současnost

V červnu 2020 byl vypracován a schválen pasport rybníku. Dále se také v roce 2020 podařilo dokončit směnu p.č. 167/2 o výměře 1879 m2 od Státního pozemkového úřadu Praha. Nyní jednáme o možnosti získání do vlastnictví ještě dvou menších pozemků tak, aby byl zajištěn přístup po obou březích. Místní rybáři, kteří tento rybník spravují, se zapojili do odstraňování křovinné vegetace a selektivního kácení. Je to jedna z podmínek KÚ Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí. Patří jim naše poděkování, neboť zde pracují již několik víkendů. Hladina rybníku se prosvětlí a okolí získá lepší vzhled. 

V letošním roce by mělo dojít k odbahnění celé plochy rybníku vytěžením sedimentu a uložením na přilehlé zemědělské pozemky. Dále je plánována oprava hráze, výměna výpustného zařízení a především oprava bezpečnostního přelivu. Na výše uvedené opravy byla  dne 19. února 2021 přijata naše žádost o dotaci z „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje“. Budeme věřit, že uspějeme a získáme část finančních prostředků.

Vám, kteří často kolem rybníku Mlýnský – Kutil chodíte na procházky směrem na Dobrotice přejeme, aby se Vám zde po  všech úpravách líbilo. Zastavte se na chvilku, načerpejte sílu a snažte se nemyslet na to, s čím nyní bojujeme. Všichni v této složité době potřebujeme čerpat energii a příroda nám tu možnost dává.  

Příspěvek zpracovala: Marie Šolcová