Panorama - 9/2021

Zprávy ze Slatiny

10. srpna 2021 bylo předáno staveniště pro II. etapu  prací  na rybníku Kutil, který je již odbahněn. V této druhé etapě bude provedena oprava hráze spočívající v kamenném opevnění svahu, zatravnění koruny hráze, výměna výpustního zařízení a oprava bezpečnostního přelivu. Jedná se pro Slatinu o jednu z větších akcí a proto jsme rádi, že Ministerstvo zemědělství ČR vypsalo 2. srpna 2021 dotaci na podporu opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. O dotaci bylo obratem zažádáno.

Dále se opravuje fasáda na budově skladu v areálu školní zahrady a východní část hlavní budovy. I zde je vypsána dotace na „Podporu obnovy a rozvoje venkova“, kterou bychom využili na zbývající výměnu oken na budově úřadu Slatina čp. 62 a dokončení opravy fasády. 

Za pomoci místních občanů byl opraven výklenek „U Pána Ježíše“. Děkujeme panu Brůhovi a Vodičkovi za jejich pomoc. Po dokončení výzdoby to bude důstojná vzpomínka na doby minulé.

V záři by měla být osazena deska na památníku padlých z I. světové války a provedena oprava oplocení. Plzeňský kraj zde přispěje částkou 10.000,- Kč.

Na sobotu 25. září 2021 je plánován tradiční nohejbalový turnaj a tak si pouze přejeme, aby nám tentokráte přálo počasí. 

Vás jako občany Slatiny asi nejvíce zajímá stav dopravního řešení, které by omezilo průjezd kamionů s kulatinou do Chanovic a zpět přes naši obec. Projektant pan Pavel Mareš ze Strakonic dokončil projekční dopravní návrh. Do 31. 08. 2021 je možnost připomínkování ze strany zúčastněných obcí. Po zapracování případných změn bude tento návrh předložen Městskému úřadu Horažďovice, odboru dopravy. Budeme věřit, že zvítězí zdravý rozum a nová značení se podaří realizovat. Pro nás řidiče je nepochopitelné, že u výjezdu z překladiště se nedodržuje zákaz odbočení vpravo a prázdné kamiony dál jezdí přes naši obec směrem na Svéradice. Povinnost respektovat značky je stejná pro všechny řidiče. Policie ČR byla upozorňována na tento nešvar, ale i z její strany se vše řešilo pouze projížděním hlídky Policie ČR a monitorováním průjezdu aut.

Zapsala : Marie Šolcová

Akce slatinských hasičů

V sobotu 3. července 2021 se „Sbor dobrovolných hasičů Slatina“ zúčastnil již 2. ročníku „Hasičského klání o putovní pohár pana Jana Bláhy“ v Hradišti. Tento putovní pohár vyhráli a je až do příštího ročníku v jejich držení. 

Další sobotní akce byla 31. července 2021 v blízkém Nezdřevě, kde byla oslava 120 let od založení SDH Nezdřev. Vzhledem k tomu, že se všichni dobře znají a rádi hecují, byl to boj i o 20 piv. Naše družstvo ve složení Martin Chaloupka, Lukáš Chaloupka, Jirka Hájek, Marek Hájek a Radek Kořínek zvítězilo.

14. srpna 2021 se konal 45. ročník o POHÁR OBCE Přední Výtoň, kterého se naše mužstvo zúčastnilo i minulý rok. Z počtu 6-ti mužstev (3 jednotky z ČR a 3 jednotky z Rakouska) skončili na pěkném druhém místě. Určitě hodně originální byla jejich přeprava na místo, kterou absolvovali na strojích značky „Babeta“. Start byl od hasičské zbrojnice ve Slatině v pátek 13. srpna 2021 v 10:00 hodin. Všichni jsme těmto nadšencům přáli především šťastnou cestu, která trvala několik hodin. Nechybělo ani doprovodné vozidlo, které mělo dámské složení. I jim patří poděkování za jejich čas a ochotu pro SDH pracovat. Počasí bylo ideální a tak se mohli osvěžit ve vodní nádrži Lipno, ze které je i přiložená fotografie.

Slatinské léto 2021 

Hlavní kulturní akcí letošního roku bylo „Slatinské léto“. Obec zakoupila 5 nových sad stolů a lavice s opěrkami, které jsou pro sezení pohodlnější. Místní hasiči a občané pomohli se stavěním stanů a vybavením pro občerstvení, dětský koutek a hudbu. Nově byly natřeny starší lavičky, které jsou opět jako nové. Občerstvení zajišťoval pan Pavel Boček ze Svéradic a patří mu naše poděkování za vstřícnost a dobrou obsluhu. Nechyběl ani stánek se šperky, které ručně vyrábí paní Bělová z Nepomuku. Slatinské ženy opět napekly občerstvení ke kávě, které přispělo k dobré pohodě. O děti bylo postaráno v dětském koutku a především malování na trička mělo velký úspěch.  

Program zahájila dechová hudba „SOLOVAČKA“ ze Sušice pod vedením kapelníka pana Václava Duška. Ani jim se koronavirus nevyhnul a tak to bylo teprve jejich druhé vystoupení v roce 2021. Protože přišli i oslavenci letošního roku paní Božena Benediktová a Jaroslav Vodička zahrála jim SOLOVAČKA sérii písniček k jejím narozeninám.

Také tombola byla bohatá. Děkujeme všem sponzorům za věcné dary. Určitě nejzajímavější byla mimořádná cena pana Františka Průchy, který sousedí s místním areálem. Pokrývači pracovali na výměně krytiny a tak jim po celé odpoledne vyhrávala hudba. Těsně před vyhlašováním tomboly daroval půlku prasete a tak se mohla paní Jitka Desenská ze Slatiny těšit z pěkné výhry.

Navazovat mělo vystoupení skupiny Melodion Honzy Klímy, ale bohužel nás tentokráte počasí zradilo. Přes Slatinu se v 19:00 hodin přehnala bouřka, která pokračovala až do 23:00 hodin. Přesto se hrálo, mladí tančili i v dešti, a byla dobrá nálada až do pozdních hodin.

Ještě jednou mi dovolte poděkovat hasičům, slatinským ženám a všem, kdo pomohli s organizací této slavnosti.