Hlášení místního rozhlasu - 14. 4. 2023

Vážení občané,

v pondělí 17. dubna 2023 na koná 4. zasedání Zastupitelstva obce Slatina v tomto volebním období od 20:00 hodin. Program je zveřejněn na úřední desce a elektronicky na stránkách obce Slatina.                                                                           

Dále Vás opakovaně upozorňujeme na zákaz odkládání starého nábytku, pneumatik, podlahových krytin na stanoviště na Drahách. Tento odpad patří do sběrného dvora.