Hlášení místního rozhlasu - 29. 6. 2022

Vážení občané,

naše obec dostala nabídku od firmy Potraviny Mandák s.r.o., která přebírá pojízdnou prodejnu DSO Horažďovice a nabízí i nám nečlenům, možnost zajíždění do naší obce. Poplatek je 1.000,- kč za měsíc s jednou zastávkou týdně. Rádi bychom znali Váš zájem o tuto službu. Pokud si myslíte, že budete využívat pojízdnou prodejnu, kontaktujte vedení obce, abychom znali počet zájemců. Celý leták nabídky firmy Potraviny Mandák s.r.o. je zveřejněn na úřední desce před úřadem a elektronicky na stránkách obce.

Další zpráva se týká nadcházejících voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022. Zájemcům, kteří mají trvalý pobyt ve Slatině a chtějí kandidovat do zastupitelstva obce, pomůžeme vyplnit potřebné tiskopisy. Ty se musí osobně podat do 19. 7. 2022 registračnímu úřadu Horažďovice.