Hlášení místního rozhlasu - 23. 5. 2022

Vážení občané,

dnes se koná od 20:00 h v pořadí 20.Zastupitelstvo obce Slatina v tomto volebním období. Program je zveřejněn na úřední desce a elektronicky na stránkách obce Slatina.

Další zprávou je plánovaná revize komínů firmou pana Brože, která bude v naší obci 27. května 2022 (pátek) a 28. května 2022 (sobota). Zájemci se můžete hlásit na obecním úřadě.

Dále připravuje firma Elektrostav Strakonice s.r.o. projektovou dokumentaci pokládky zemních kabelů nízkého napětí. Stávající odběry elektrické energie budou přepojeny přes nově osazené kabelové skříně. Ze strany této firmy Vám byl doručen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene z důvodu dotčení Vaší nemovitosti v nezbytně nutném rozsahu a situační výkres. Jeho podpisem současně potvrdíte i svůj souhlas s navrhovaným stavebním záměrem.

Vzhledem k četným dotazům přijede pan Vlastimil Král, který zastupuje projekční kancelář do Slatiny, řešit přímo na místě sporné případy. O termínu jeho návštěvy budete včas informováni.