Hlášení místního rozhlasu - 4. 1. 2021 

Vážení občané,

dovolte mi nejprve popřát do roku 2021 hodně zdraví a spokojenosti Vašim rodinám.

Bohužel koronavirus nás bude ovlivňovat i v letošním roce. Hned na jeho začátku je proto změna v konání „Tříkrálové sbírky“. Ta bude realizována umístěním zapečetěné pokladničky na obecním úřadě od 6. ledna do 15. ledna 2021 a to vždy po dobu úředních hodin v pondělí a ve středu od 9:00 – 11:00 a v pátek od 18:00 do 20:00 hodin. Budeme rádi, když i v letošním roce přispějete na tuto sbírku. Váš příspěvek podpoří domácí zdravotní péči, pečovatelskou službu, odborné sociální poradenství, půjčování kompenzačních pomůcek a další služby Charity České republiky.

Další zpráva se týká územního plánu Obce Slatina, který bychom rádi dokončili a dali k odsouhlasení orgánům státní správy. Pokud máte zájem, můžete do něho nahlédnout na obecním úřadě v pondělí, ve středu a v pátek v době úředních hodin.