Hlášení místního rozhlasu - 24. a 25. 9. 2020 

Vážení občané,

Sbor dobrovolných hasičů Slatina pořádá v sobotu 26. září nohejbalový turnaj od 9 hodin v prostorách zahrady obecního úřadu. Připraveno je pečené sele, klobásy a dobré pivo.  Místa k sezení budou zajištěna dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví u akcí nad 50 osob. Srdečně jste zváni pořadateli.

Další zpráva je z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Horažďovice a týká se komunitního plánování sociálních služeb na území Horažďovicka. Prostřednictvím české pošty obdržíte anketní lístek, který po vyplnění můžete dát do šedé schránky u úřadu nebo přímo na obecní úřad do 31. října 2020.