Hlášení místního rozhlasu - 6. 2. 2020

Sbor dobrovolných hasičů Slatina, společně s obcí Slatina, svolává na sobotu 8. února od 9:00 hodin brigádu na úpravu volných kanalizačních výustí a stok. Sraz je před obecním úřadem.

....

Dále si Vás dovolujeme pozvat na besedu s panem Pavlem Houdkem na téma pravidla silničního provozu, aneb jak známe dopravní značky, na pátek 14. února od 19:00 hodin. Místo konání sál obecního úřadu.