Hlášení místního rozhlasu - 3. a 4. 1. 2020

Vážení občané,

již dvacátým rokem vyhlásila charita Česká republika Praha celorepublikovou Tříkrálovou sbírku. V naší obci je tato sbírka plánována na neděli 5. ledna 2020 v době od 13:00 hodin. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s domácí zdravotní péčí a Charitní pečovatelskou službou. Cílem je nejen uspořádat sbírku na charitní účely, ale zároveň přinášet do domovů potěšení z příchodu Tří králů, kteří rozdávají radost a požehnání. Děkujeme Vám za Vaše finanční příspěvky.  

----

Dále Vám sdělujeme, že obec Slatina bude v roce 2020 zajišťovat zásobování pro občany formou dovozu z prodejny pana Mandáka z Chanovic. Vaše požadavky si nahlaste vždy v pondělí na obecní úřad na čísla 376 512 324 nebo 724 181 046. Také je možné volat paní Blance Rückertové na číslo 604 373 748, která bude tuto službu provozovat a Vaši objednávku vyřídí. V případě zájmu občanů, bude možné službu rozšířit i o další dny.

----

Další informace se týká vyzvednutí a úhrady známek za odvoz popelnic na rok 2020. K odběru budou od 1. února.

----

Hlášení místního rozhlasu je zveřejněno také na úřední desce před obecním úřadem.