Dotace

Získané dotace a realizované projekty

Projekt: Oprava a odbahnění rybníka Kutil – II. etapa 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

Informační list

Fotodokumentace

Výpustní zařízení a hráz před realizací  Přeliv před realizací  Bednění přelivu během realizace   Hráz během realizace  Přeliv po realizaci Hráz po realizaci  Pamětní deska

Žádosti o dotace

Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu (Informační systém CEDR)
http://cedr.mfcr.cz/  (Pro vyhledání dotací poskytnutých obci Slatina zadejte do pole IČ: 43313906)