Spolky a sdružení

Mikroregion Radina

Mikroregion Radina, jehož starý slovanský název vznikl podle vrchu, který se nachází ve středu tohoto území, byl založen v únoru roku 1999. Sdružení obcí Radina v počátku tvořilo deset obcí se svými částmi. 1/3 obcí je z klatovského okresu - Velký Bor s částí Slivonice, Slatina, Svéradice, Horažďovice s částmi Babín a Komušín. 2/3 obcí jsou ze strakonického okresu - Záboří, Čečelovice, Lažánky, Bratronice, Doubravice s částmi Nahošín a Mečichov. Zanedlouho se připojily obce Kadov s částmi Pole, Lnářský Málkov, Vrbno, Mračov, obec Hlupín a Třebohostice s částí Zadní Zborovice. Celkem tedy sdružení obcí Radina tvoří 13 obcí se svými částmi a čítá 2500 obyvatel. Představitele skupiny obcí z klatovského a strakonického okresu přivedla za jednací stůl starost a snaha o budoucí rozvoj obcí.

Zvláště malé vesnice se za uplynulá léta vylidnily a tento stav pokračuje. Není a nebude v silách těchto malých vesnic, které si chtějí svoji identitu zachovat, vytvářet podmínky, aby se nevylidňovaly. Proto, jen společnými silami, bez ohledu na hranice území, jsou obce schopny budovat společná díla. Důvodem vzniku Sdružení je nacházení společných možností a prostředků k větší zaměstnanosti obyvatel, vybudovat vodovody, čističky, cyklostezky a především společnými silami vybudovat plynofikaci ve všech zúčastněných obcích. Dalším úkolem bylo vytvořit v rámci sdružení obcí Radina rozvojové pracoviště mikroregionu. To zahájilo svoji činnost v říjnu 1999 v kanceláři budovy Obecního úřadu ve Velkém Boru. Rozvojové centrum se aktivně podílí na zpracování Strategie rozvoje mikroregionu, na zpracování navrhovaných projektů a na získávání finančních zdrojů pro jejich realizaci. Centrum se musí stát garantem spolupráce všech významných subjektů mikroregionu. Další zaměření centra vyplyne z potřeb sdružených obcí v následujícím období.

Mikroregion je součástí krajiny České Vysočiny. Celé území vyplňuje Šumavská soustava. Do jižní části mikroregionu zasahuje Blatenská pahorkatina a severní část území se dotýká pásma Brd. Pestrá a vyvážená krajina včetně zachovalého životního prostředí vytváří dobrý obytný a rekreační potenciál území. Je významnou oblastí cestovního ruchu a rekreace. Území poskytuje možnosti pro pěší a cykloturistiku, zimní sporty, vodní sporty, sportovní rybolov, myslivost, návštěvy kulturních památek a přírodních pozoruhodností.

Adresa oficiálních stránek Mikroregionu Radina:
http://www.klatovy.cz/vbor/

Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko

Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko se sídlem v Horažďovicích bylo založeno 25. 6. 2001. Členy sdružení jsou obce Horažďovice, Chanovice, Oselce, Svéradice, Velký Bor, Rabí, Slatina, Velké Hydčice a obce mikroregionu Slavník: Břežany, Hradešice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Olšany, Pačejov, Muzeum Šumavy a firmy AgAkcent, s. r. o. a Lyckeby Amylex, a.s.

Cílem sdružení je všestranný rozvoj - především společná propagace regionu, podporování rozvoje místního průmyslu a řemesel a vytváření podmínek pro poskytování sociálních služeb, využití potenciálu cestovního ruchu v této oblasti a tím zajištění trvale udržitelného rozvoje, společná péče o venkovské památky.

Adresa oficiálních stránek Zájmového sdružení právnických osob Prácheňsko:
http://prachensko.org/mainpage.html